ปรับปรุงพื้นที่ว่างหลักสระว่ายน้ำเป็นสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ปรับปรุงพื้นที่ว่างหลักสระว่ายน้ำเป็นสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร : ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ว่างเปล่า บริเวณหลังบ้านพักครู และหลังสระว่ายน้ำ เพื่อเป็นสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปฝึกที่สนามโรงเหล้าเก่า โดยจะปรับปรุงและให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

Tags: