ผอ.เฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นำผู้ปกครองนักเรียน ม.5/1 ม.6/1 ชมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ทิพภา ผดุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูสอนวิทยาศาสตร์ สาธิตการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้รับชม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556