ทัศนศึกษา กระบี่ พังงา


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะครูอาจารย์ทัศนศึกษาทะเลอันดามัน กระบี่ พังงา หลังจากที่ทำงานกันมาตลอดช่วงปิดภาคเรียน เพื่อผ่อนคลายและเตรียมตัวสอนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2556

Tags: