การชื้อกระเป๋า เข็ม และชุดพลศึกษา


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ชุดพละ ยังไม่มาโปรดรอก่อน ร้านค้ายังไม่นำมาส่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับกระเป๋า นักเรียนที่ยังไม่มี ไปซื้อได้ที่ อาคารอุตสาหกรรม อาจารย์ชัยวัฒน์ และเข็ม ซื้อได้ที่ห้องกิจการนักเรียน

Tags: