กำหนดรายงานตัวและปฐมนิเทศที่ยังไม่มารายงานตัว เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 หอประชุมพระราชทาน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กำหนดรายงานตัวและปฐมนิเทศที่ยังไม่มารายงานตัว เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 หอประชุมพระราชทาน นักเรียนที่มารายงานตัวแล้วไม่ต้องนำผู้ปกครองมา แต่ถ้ายังไม่มามอบตัวต้องนำผู้ปกครองมาด้วย