หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ต้องนำนักเรียนมามอบตัวและปฐมนิเทศ เป็นครั้งสุดท้าย

Tags: