นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

ร่วมพิธีปฏิญาณตน และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย