อบรม ให้ความรู้ นักเรียน


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

นักเรียนเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมตอนเช้า หลังเคารพธงชาติเสร็จ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสจะมีคุณครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.4 มาพูดให้ความรู้กับนักเรียน