แจ้งตารางการนิเทศครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

แจ้งตารางการนิเทศครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สามารถรับตารางการนิเทศได้ที่ห้องงานบุคคล
หากครูท่านใดติดการสอนตรงกับวันและเวลาการนิเทศ ให้รีบติดต่องานบุคคลก่อนทุกครั้ง

Tags: