ประชาสัมพันธ์ให้ครู อาจารย์ ทุกท่านทราบ โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงการใส่ชุดมาทำงาน ดังนี้ วันพุธ ใส่ชุดโรงเรียนสีแดง วันพฤหัส ชุดลูกเสือเนตรนารี


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ประชาสัมพันธ์แจ้งครู อาจารย์ทุกท่าน เปลี่ยนแปลงการแต่งกาย วันพุธ ชุดโรงเรียนสีแดง วันพฤหัส ชุดลูกเสือ ท่านใดไม่ได้สอนลูกเสือ เนตรนารี สวมชุดสุภาพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Tags: