งานวันอยุธยาวิทยาลัย ประจำปี 2556


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยสมาคมนักเรียนเก่า ฯ จะจัดงานวันอยุธยาวิทยาลัย ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 พิธีในตอนเช้า พิธีบวงทรวง รัชกาลที่ 8 โดยรุ่นที่เป็นฝ่ายจัดงานปีนี้คือรุ่น 2515 (คมส.1)