นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมทำบุญตักบาตร


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์  ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธาน