แม่บ้านร่วมพัฒนา อาคารเศรษฐกิจพอเพียง


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กลุ่มแม่บ้าน นักการภารโรง นำโดย รองฯ มานิต แถบทอง และอาจารย์วสุธา หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมพัฒนาอาคารเศรษฐกิจพอเพียง

Tags: