ร่วมถวายสักการพระสุริโยทัย ณ ทุ่งมะขามหย่อง


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจ และประชาชนกว่า 5,000 คน  ขบวนช้าง 10 เชือก ขบวนเรือพื้นบ้าน 64 ลำตกแต่งสวยงาม  อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายราชสักการะ ที่พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เนื่องในงานรำลึกครบรอบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ปี 2555 เพื่อเป็นการฟื้นความประทับใจ  กลุ่มบริหารทั่วไป ในนามคณะครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมถวายพานพุ่มเพื่อสักการะสมเด็จพระสุริโยทัย ณ พระราชานุเสาวรีย์ ทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

Tags: