สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำบุญสมาคมและอุทิศให้กับ ฯพณฯ ประเสริญ บุญสม


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคม นายไพโรจน์ ประจำถิ่น คุณวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร อาจารย์แผ้ว ดิษยรักษ์ อาจารย์ทวีเวช อร่ามเรือง อาจารย์ประสาท แคล้วโยธา อาจารย์สำลา อุตตมะ รองผู้อำนวยการมานิต แถบทอง และกรรมการสมาคม ร่วมทำบุญสมาคมนักเรียนเก่า ฯ และทำบุญให้กับกรรมการศิษยเก่าผู้ล่วงลับ 84 ท่าน และนายประเสริฐ บุญสม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารสมาคม ภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: