วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด๊จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหอดล อดุลยเดช ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างโรงเรียนอยุะยาวิทยาลัย บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมถวายพวงมาลาและถวายบังคม แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน