แผนที่วัดในกรุงศรีอยุธยา (พระยาโบราณราชธานินทร์)


รูปภาพของ admin
แผนที่วัดในกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2469

ประเภทข่าว: 

แผนที่วัดในกรุงศรีอยุธยา (พระยาโบราณราชธานินทร์) ค.ศ.1926  (พ.ศ.2469) คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่

Tags: