บริษัททิพยประกันภัย มอบสินไหมทดแทนให้กับมารดาของนางสาวอนงค์นาถ พันธุ์ชัย นักเรียนดนตรีไทยที่เสียชีวิต 100,000 บาท


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ตัวแทนบริษัททิพยประกันภัย มอบสินไหมทดแทนให้กับมารดาและน้องชายของนางสาวอนงค์นาถ พันธุ์ชัย นักเรียนดนตรีไทยที่เสียชีวิต 100,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญาร่วมรับมอบ

Tags: