เพลงอยุธยาพร้อมกัน เป็นเพลงหนึ่งประจำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ค. 2012 เพลงอยุธยาพร้อมกัน เป็นเพลงหนึ่งประจำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่เดิมใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬาของโรงเรียน โดย mr1champ1