สถิติผลสอบ O-net รายโรงเรียน ปี 2554-2555


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ ผลการสอบย้อนหลัง 2 ปี คือปีการศึกษา 2554 และปีะการศึกษา 2555
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 4 ไฟล์

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: