วันนี้ หยุดสงกรานต์อีกวัน พรุ่งนี้เรียนปรับพื้นฐาน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วันนี้ หยุดสงกรานต์อีกวัน พรุ่งนี้เรียนปรับพื้นฐาน และสอบจัดห้องเรียนในวันที่ 30 เมษายน 2556 ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและทำข้อสอบได้