ประกวดพระเจดีย์ทราย ณ ทุ่งหันตรา ได้รับรางวัลที่ 2


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กลุ่มบริหารทั่วไป ประกวดพระเจดีย์ทราย ณ ทุ่งหันตรา ได้รับรางวัลที่ 2 เงินรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3000 บาท ขอขอบคุณอาจารย์วสุธา ที่นำทีมแม่บ้าน ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ตั้งแต่บ่าย 2 โมง ถึง 5 โมงเย็น ที่ 1 จอมสุรางค์ ที่ 3 จิระศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 255