รับสมัครอัตราจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ 3-7 มิถุนายน 2556


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับสมัครอัตราจ้างการเงิน รายละเอียด ดังที่แนบ
 
 
หมายเหตุ  สมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

Tags: