นั่งสมาธิ กิจกรรมยามเช้า หลังเคารพธงชาติ ของทุกระดับชั้น


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

การฝึกนั่งสมาธิให้กับนักเรียน เพื่อทำจิต ทำสมาธิให้ว่าง และพร้อมที่จะเรียน. ในยามเช้าหลังเคารพธงชาติ โดยในแต่ละระดับชั้น หัวหน้าระดับจะดูแลการเข้าแถว การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การแผ่เมตตา และนั่งสมาธิ ในช่วงที่แดดร้อนการเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันนั้นอากาศจะร้อนมาก จึงมีการอนุโลมให้เข้าแถวในร่มได้ในบางวัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่มีผลต่อร่างกายและสุขภาพของนักเรียน สำหรับในภาพเป็นกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์สุรสิทธิ์ โมกขเสน เป็นหัวหน้าระดับชั้น สถานที่ โดม 1 หลังอาคาร 9

Tags: