นพภัสสร ศรีเบ็ญรัตน์ นักเรียน 1 ทุน 1 อำเภอ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นางสาวนพภัสสร ศรีเบ็ญรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2556  สอบได้นักเรียน 1 ทุน 1 อำเภอ ไปศึกษาต่อสาขาธรณีวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Tags: