ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา นำผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ดูพื้นที่สำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร บริเวณหลังสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา นำผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และคณะนายทหาร ดู พื้นที่สำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร บริเวณหลังสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งได้ปรับพื้นที่และกำลังจะลาดยาง เพื่อให้เหมาะสำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนต่อไป

Tags: