ปรัชญา ทองจัด สอบได้เตรียมทหาร (นายร้อย จ.ป.ร.)


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายปรัชญา ทองจัด  นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สอบได้โรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อบพระจุลจอมเกล้า)  ขอแสดงความยินดีด้วย

Tags: