สพม.3 จัดอบรมโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ของสพฐ. โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการอบรมจำนวน 47 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุยายน 2556

Tags: