ไหว้ครู อยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ ทุกท่าน ให้เกียรติร่วมพิธีเพื่อรับการไหว้ครูจากนักเรียน

Tags: