เปิดอาคารศุภพิพัฒน์ - มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย โดยนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

เปิดอาคารศุภพิพัฒน์ - มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย โดยนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิ เป็นประธานเปิดอาคารศุภพิพัฒน์ ภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ธาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า นางสาววัชรี ประสพสุข ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ นายมานิต แถบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางทิภา ผดุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมเปิดและรับมอบอาคาร วัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Tags: