กิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์


รูปภาพของ chatchai

ประเภทข่าว: 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเข้าใจศิลปะ เป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม ทำให้เข้าใจรูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะ นักเรียนสามารถดูโครงสร้างการเรียน กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรและผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนตลอดภาคเรียนได้ที่นี่

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: