แจ้งเรื่องการรับผลการวิเคราะห์ข้อสอบ


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

    แจ้งผู้ที่ใช้กระดาษคำตอบแบบตรวจเครื่อง และได้ทำการบันทึกขอผลการวิเคราะห์ข้อสอบไว้
สามารถมารับผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เป็นต้นไป โดยให้มารับได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลวิชาการ(ตะกร้าสีชมพู) 
และลงชื่อรับผลตรวจข้อสอบใน แบบลงชื่อรับผลวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วยครับ
     *หากยังไม่มีบันทึกข้อความขอผลการวิเคราะห์ข้อสอบถึงศูนย์ข้อมูล สามารถเขียนบันทึกข้อความแล้วนำมาวางไว้ในตะกร้าสีแดงได้ครับ

                                                                                                                                        ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

Tags: