โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงานฉลองครบรอบ 2 ปี การหล่อองค์พระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

คณะครู อาจารย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงานฉลองครบรอบ 2 ปี การหล่อองค์พระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบามราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 มิถุยายน 2556 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Tags: