กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์


รูปภาพของ niphaporn
คุณครูกำลังสอน การ Control หุ่นยนต์

ประเภทข่าว: 

นักเรียนมีความสุขกับการจัดการการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ิ้ชิ้นงานด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น  การสร้างเว็บไซต์ด้วย google sites   การสร้างเกม    สร้างหุ่นยนต์ สร้างการ์ตูน Animation    ตัดต่อวีดีโอ  โดยใช้โปรแกรมประยุกต์  มากมายหลากหลาย ฯลฯ

Tags: