แนะนำ ชมรมถ่ายภาพ อยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

แนะนำ ชมรมถ่ายภาพ อยุธยาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยวัฒน์ แสงไทย เป็นการนำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพมุมต่าง ๆ และกิจกรรมของชมรมถ่ายภาพ

Tags: