โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศการแข่งขัน To Be Number One Teem Dancercise Ayutthaya Championship 2013


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชนะเลิศการแข่งขัน To Be Number One Teem Dancercise Ayutthaya Championship 2013 รุ่น Teenage 12-24 ปี จัดโดยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 มิถุนายน 2556

Tags: