อีกตัวอย่างหนึ่งของการทำความดี : ชมเชยนักเรียนที่ทำความดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำส่งครู


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายสุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวชมเชยนักเรียนที่ทำความดี เก็บกระเป๋างสตางค์นักเรียนได้ คือนายศรัณย์ แป้นเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ซึ่งมีเงินจำนวนมากอยู่ ส่งให้กับครู และประกาศหาเจ้าของ คือนาย ภุชงค์ วิรัชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และได้มอบคืนให้กับเจ้าของ เป็นตัวอย่างหนึ่งในการทำความดี ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งที่นักเรียนทุกคน ควรยึดถือปฏิบัติ

Tags: