ทำบุญตักบาตร หล่อเทียรพรรษา


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

11  กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษาและเบิกเนตรพระโมคคัลลา พระสารีบุตร ณ ลานธรรมะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ภาระธัญญาเป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

Tags: