วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

... วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตั้งโดยรวมของวัดเป็นพื้นที่ราบติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 2 ไร่ 78 ตารางวา ภายในอุโบสถวัดท่าการ้องประดิษฐานพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อรัตนมงคล หรือหลวงพ่อยิ้ม เป็นพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองนั่งสมาธิราบ ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง โดยเฉพาะพระโอษฐ์ที่งามและมีอาการดังจะยิ้มให้แก่ผู้มาสักการะเสมอ มีประชาชนเคารพนับถือมา
 
... วัดท่าการ้อง สันนิฐานตามพุทธะลักษณะและซากปรักหักพัง น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระชัยราชา ประมาณปีพุทธศักราช 2076 หรือ 476 ปีมาแล้ว ช่วงนั้นแผ่นดินสงบ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดี อีกทั้งวัดยังเป็นที่พักผ่อนและเผยแพร่ศาสนาของลัทธิลังกาวงศ์ จนมาถึงในสมัยสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
 
... เกิดอาเพศประหลาดด้วยอายุแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจะขาด จึงมีเหตุอาเพศประหลาด หลวงพ่อโตพระประธานวัดพนัญเชิงน้ำพระเนตรไหลลงมาจรดพระนาภี วัดพระศรีสรรเพชญ์พระบรมไตรโลกนาถพระอรุณแตก ดวงพระเนตรตกอยู่ที่ตัก กาจากวัดท่าการ้องบินมาเสียบ อกตายอยู่ปลายยอดนภศูลวัดมหาธาตุ รูปพระนเรศวรในโรงพระแสงกระทืบพระบาทสนั่นไปทั้งสี่ทิศ บอกเหตุลางจะเสียกรุง
 
... ปัจจุบันวัดท่าการ้องได้เป็นหนึ่งในโครงการไหว้พระมหามงคลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการไหว้พระ 9 วัด) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูสุทธิปัญญาโสภณ มีพระสงฆ์จำพรรษา 9 รูป และนับเป็นบุญที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตาพราราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ วัดท่าการ้อง แห่งนี้ด้วย 

Tags: