แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเปิดกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเปิดกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พิธีสงฆ์ เวลา 10.30 น.

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: