แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนกันยายน   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: