Pages that link to นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ลำดับหมายเลข 1-100 ให้ไปรวมพล รายงานตัวกับครูฝึก เพื่อร่วมกิจกรรม ณ วัดพนัญเชิง ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพียงกัน จาก ผู้กำกับเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล โทร 081-6141101