ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

อาคารเรียน

อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308

ปีที่สร้าง 2484

อาคารเรียน

อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308

ปีที่สร้าง 2516

อาคารเรียน

พิเศษ 3 ชั้น

ปีที่สร้าง 2516

อาคารเรียน

424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ

ปีที่สร้าง 2521

อาคารเรียน

324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ

ปีที่สร้าง 2534

อาคารเรียน

กึ่งถาวร

ปีที่สร้าง 2535

อาคารเรียน

อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308

ปีที่สร้าง 2548

อาคารเรียน

กึ่งถาวร

ปีที่สร้าง 2552

อาคารเรียน

อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308

ปีที่สร้าง 2559

อาคารเรียน

324 ล/55-ก

ปีที่สร้าง 2561

อาคารอเนกประสงค์

พิเศษ

ปีที่สร้าง 2535

อาคารอเนกประสงค์

อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ

ปีที่สร้าง 2516

อาคารอเนกประสงค์

อาคารโรงฝึกงาน 102/27

ปีที่สร้าง 2516

อาคารอเนกประสงค์

อาคารโรงฝึกงาน 102/27

ปีที่สร้าง 2516

อาคารอเนกประสงค์

อาคารโรงฝึกงาน 102/27

ปีที่สร้าง 2516

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2544

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2554

อาคารอเนกประสงค์

แบบพิเศษ(3ชั้น)

ปีที่สร้าง 2546

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2484

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2555

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2537

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2556

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2548

อาคารอเนกประสงค์

อื่น อื่น(สร้างเอง)

ปีที่สร้าง 2560

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2526

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2526

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2526

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2515

บ้านพักครู

บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย

ปีที่สร้าง 2524

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2523

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2523

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2526

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2530

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2532

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2532

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2527

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2527

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2523

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2523

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2525

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2525

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2523

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2523

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2515

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2525

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2521

บ้านพักครู

กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2520

บ้่านพักภารโรง

อื่น อื่น

ปีที่สร้าง 2515

บ้่านพักภารโรง

อื่น อื่น

ปีที่สร้าง 2540

ส้วม

อื่น อื่น

ปีที่สร้าง 2538

ส้วม

อื่น อื่น

ปีที่สร้าง 2550

สนามกีฬา

โรงยิม

ปีที่สร้าง 2516

สนามกีฬา

ศูนย์กีฬา

ปีที่สร้าง 2535

สนามกีฬา

สระว่ายน้ำ

ปีที่สร้าง 2539

สนามกีฬา

อื่น อื่น

ปีที่สร้าง 2551

สนามกีฬา

อื่น อื่น

ปีที่สร้าง 2553

รั้ว

รั้วคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2537

รั้ว

รั้วคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2548

ถนน

ถนนคอนกรีต

ปีที่สร้าง 2548