กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

 จัดอบรมครูด้านคอมพิวเตอร์ (Google App)
วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559  กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดยดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  วัตถุประสงค์            1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ...
อ่านต่อ เมื่อ: 10/มี.ค./16 - อ่าน [2277] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn