การประกวดสุนทรพจน์

 “อยุธยาวิทยาลัย” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
วันนี้ 10 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สนอง พระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู...
อ่านต่อ เมื่อ: 12/มิ.ย./17 - อ่าน [1660] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn