กิจกรรม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Day Capm
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Day Capm 
อ่านต่อ เมื่อ: 23/ต.ค./15 - อ่าน [4964] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเข้าใจศิลปะ เป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม ทำให้เข้าใจรูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะ นักเรียนสามารถดูโครงสร้างการเรียน กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรและผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนตลอดภาคเรียนได้ที่นี่
อ่านต่อ เมื่อ: 13/มิ.ย./13 - อ่าน [1644] ครั้ง - เขียนโดย: chatchai
 นั่งสมาธิ กิจกรรมยามเช้า หลังเคารพธงชาติ ของทุกระดับชั้น
การฝึกนั่งสมาธิให้กับนักเรียน เพื่อทำจิต ทำสมาธิให้ว่าง และพร้อมที่จะเรียน. ในยามเช้าหลังเคารพธงชาติ โดยในแต่ละระดับชั้น หัวหน้าระดับจะดูแลการเข้าแถว การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การแผ่เมตตา และนั่งสมาธิ ในช่วงที่แดดร้อนการเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันนั้นอากาศจะร้อนมาก จึงมีการอนุโลมให้เข้าแถวในร่มได้ในบางวัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่มีผลต่อร่างกายและสุขภาพของนักเรียน สำหรับในภาพเป็นกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชา...
อ่านต่อ เมื่อ: 04/มิ.ย./13 - อ่าน [5282] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กิจกรรมพี่รหัส-น้องรหัส
นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับน้องรหัส ม.5
อ่านต่อ เมื่อ: 27/พ.ค./13 - อ่าน [1361] ครั้ง - เขียนโดย: suwapat
 ร่วมถวายสักการพระสุริโยทัย ณ ทุ่งมะขามหย่อง
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจ และประชาชนกว่า 5,000 คน  ขบวนช้าง 10 เชือก ขบวนเรือพื้นบ้าน 64 ลำตกแต่งสวยงาม  อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายราชสักการะ ที่พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เนื่องในงานรำลึกครบ...
อ่านต่อ เมื่อ: 25/พ.ค./13 - อ่าน [4535] ครั้ง - เขียนโดย: admin