คณิตศาสตร์

 วันที่ 5-6 มีนาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดทำหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเพชรพิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [1026] ครั้ง - เขียนโดย: mathayw
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี  
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [987] ครั้ง - เขียนโดย: mathayw