ผลการสอบ

 สถิติผลสอบ O-net รายโรงเรียน ปี 2554-2555
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ ผลการสอบย้อนหลัง 2 ปี คือปีการศึกษา 2554 และปีะการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 4 ไฟล์
อ่านต่อ เมื่อ: 31/พ.ค./13 - อ่าน [770] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat