พิธียกเสาเอกเสาโท

 พิธียกเสาเอกเสาโทอาคารห้องพักครูเกษตร
เช้าวันนี้ 20 มิถุนายน 2560 นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารสำนักงานและห้องพักครูเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดสร้างใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. ทีมงาน AYW TV : ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 20/มิ.ย./17 - อ่าน [3595] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn