ยุง

 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามาช่วยฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดยุงภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามวช่วยฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดยุงภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2560 เพื่อป้องกันโรคที่มาจากยุง  โดยมีงานพยาบาลอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการ ครูนาฏนลิน  จุลโมกข์ ถ่ายภาพ นิธิวดี  วิเศษฤทธิ์  ข่าว ครูสุวพรรณ  เกีรยติบำรุง  หัวหน้างานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มิ.ย./17 - อ่าน [713] ครั้ง - เขียนโดย: nitiwadee
 พ่นยากำจัดยุง : เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาบริการฉีดยาพ่นกำจัดยุง ภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
พ่นยากำจัดยุง : เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาบริการฉีดยาพ่นกำจัดยุง ภายในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2558
อ่านต่อ เมื่อ: 23/ต.ค./15 - อ่าน [3800] ครั้ง - เขียนโดย: admin